Bądź na tak! Podejmij życiowe wyzwanie i dołącz do wielkiej rodziny ITAKI, lidera polskiej turystyki. Jesteśmy na rynku od 29 lat, gwarantujemy stabilną pracę w polskiej firmie o międzynarodowej renomie. Przekonaj się, że I…ITAKI świat jest piękny. Czekamy na Ciebie.

Analityk Internetowy
Miejsce pracy: Wrocław

Twoje stanowisko:

 • Prowadzenie działań z zakresu analityki internetowej serwisów e-commerce w oparciu o dostępne narzędzia Google Analytics, Google Tag Manager i inne
 • Optymalizacja współczynnika konwersji poprzez proponowanie zmian na serwisach e-commerce i w prowadzonych kampaniach
 • Konfiguracja i monitorowanie celów i zdarzeń w serwisach
 • Przygotowywanie danych, będących wsparciem w decyzjach biznesowych dotyczących rozwoju platformy, pozyskiwania ruchu, kontroli wydatków, rozwoju platformy e-commerce oraz atrybucji źródeł ruchu
 • Monitorowanie i weryfikacja kluczowych KPI’s
 • Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z którymi stykają się użytkownicy na   stronie www
 • Przeprowadzanie testów A/B/X
 • Współpraca z innymi specjalistami z działu E-commerce oraz innymi działami w firmie
 • Przygotowywanie analiz i raportów
 • Opracowywanie rekomendacji działań na podstawie przeprowadzonych badań i analiz                        

Nasze wymagania:

 • 2-letnie doświadczenie w analityce internetowej
 • Znajomość tematyki conversion optimization
 • Doświadczenia w zakresie prowadzenia testów AB i analizy heatmap
 • Znajomość Google Analytics, Google Tag Manager, Yandex Metrica
 • Zaawansowana znajomość MS Excela
 • Praktyczna wiedza z zakresu User Scoring, Marketing Automation i Lead Nurturing
 • Znajomość trendów e-commerce
 • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, łatwość w formułowaniu wniosków, rzetelność, dokładność, spostrzegawczość
 • Znajomość języka angielskiego - co najmniej w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej

Mile widziane:

 • Znajomość innych narzędzi analitycznych
 • Umiejętność dopasowania narzędzi podnoszących konwersję do biznesu
 • Kreatywne myślenie
 • Samodzielność w działaniu

Dla Ciebie:

 • Ciekawą pracę w największym polskim biurze podróży
 • Przyjazną atmosferę w młodym i rozwijającym się zespole
 • Umowę o pracę
 • Firmowe wyjazdy zagraniczne
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie wakacji oraz prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach, Kartę Multisport w atrakcyjnej cenie
Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nowa Itaka sp. z o.o., adres siedziby: 45 – 072 Opole, ul. Reymonta 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych, tel. 77 5412 202, email info@itaka.pl 
 2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres daneosobowe@itaka.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
  a. imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
  b. dodatkowych danych (np. wizerunek, zainteresowania) podanych dobrowolnie w ramach całego procesu rekrutacyjnego (w tym przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego)
  c. dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikacje urządzenia z którego Państwo korzystają na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Nowa Itaka sp. z o.o., takie jak adres IP i identyfikator MAC
 5. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:
  a. kontrahentom realizującym usługi na rzecz Nowa Itaka Sp. z o o. na podstawie zawartych umów
  b. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na rzecz których Nowa Itaka sp, z o.o. przeprowadza konkretny proces rekrutacyjny
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane:
  a. jeśli dane są zebrane w celu realizacji procesu rekrutacji to do zakończenia tego procesu, nie dłużej niż 1 rok od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego
  b. jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych celem udziału w przyszłych rekrutacjach to nie dłużej niż 3 lata od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego
  c. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat od zakończenia rekrutacji, z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego)
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
 8. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją procesu rekrutacyjnego lub w jego trakcie, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą)