Bądź na tak! Podejmij życiowe wyzwanie i dołącz do wielkiej rodziny ITAKI, lidera polskiej turystyki. Jesteśmy na rynku od 29 lat, gwarantujemy stabilną pracę w polskiej firmie o międzynarodowej renomie. Poznaj z nami podróże od podszewki i przekonaj się, że I…ITAKI świat jest piękny. Czekamy na Ciebie.

Koordynator E-Commerce
Miejsce pracy: Warszawa

Twoje stanowisko:

Pracując z nami jako Koordynator E-Commerce będziesz członkiem kilkunastoosobowego zespołu odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie systemów e-commerce, z których miesięcznie korzystają miliony użytkowników. Zadania, które na Ciebie czekają:

 • Udział w pracach rozwojowych i utrzymaniowych systemów e-commerce;
 • Optymalizacja funkcjonalności i użyteczności serwisów internetowych;
 • Rozwijanie funkcjonalności serwisów internetowych zgodnie z biznesowymi założeniami firmy;
 • Opieka nad serwisami internetowymi i dbałość o ich poprawne funkcjonowanie (monitoring);
 • Stała współpraca z działem sprzedaży w celu wzajemnej informacji, wymiany doświadczeń, supportu oraz realizacji potrzeb sprzedażowych firmy;
 • Badania, analiza aktualnych trendów i rozwiązań, prowadzenie testów użyteczności;
 • Obsługa zgłoszeń dotyczących serwisów internetowych.

Nasze wymagania:

Nasze oczekiwania to min. kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku oraz:

 • Szeroka wiedza z zakresu e-commerce;
 • Wiedza techniczna, najlepiej poparta doświadczeniem na stanowisku webdevelopera lub pokrewnym;
 • Znajomość zagadnień UX/UI oraz aktualnych trendów w aplikacjach internetowych;
 • Umiejętność analizy i oceny stron internetowych i aplikacji mobilnych;
 • Podstawy HTML, CSS, Javascript;
 • Nastawienie na zrozumienie potrzeb i procesów biznesowych w organizacji;
 • Wiedza z zakresu integracji technicznej: API, XML, json;
 • Kreatywność i umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dynamika w działaniu, umiejętność priorytetyzowania i wyciągania wniosków na podstawie wielu danych;
 • Wiedza z zakresu CMS i CRM;
 • Komunikatywność i umiejętności współpracy w zespole;
 • Dobra znajomość języka angielskiego.

Dla Ciebie:

 • Ciekawa i pełna wyzwań praca u lidera branży turystycznej w Polsce – od lat jesteśmy nr 1 wśród polskich biur podróży, a także najpopularniejszym biurem podróży online;
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Możliwość poznania „od kuchni” procesów i projektów e-commerce największego touroperatora w Polsce;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej;
 • Ubezpieczenie na życie i karta Multisport na preferencyjnych warunkach;
 • Dofinansowanie do wczasów zagranicznych dla Ciebie i Twoich bliskich;
 • Duża doza odpowiedzialności i samodzielności;
 • Wszystkie narzędzia niezbędne do pracy;
 • Praca w nowoczesnym biurze;
 • Świetna atmosfera i współpraca w zgranym zespole.
Aplikuj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nowa Itaka sp. z o.o., adres siedziby: 45 – 072 Opole, ul. Reymonta 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych, tel. 77 5412 202, email info@itaka.pl 
 2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres daneosobowe@itaka.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
  a. imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia
  b. dodatkowych danych (np. wizerunek, zainteresowania) podanych dobrowolnie w ramach całego procesu rekrutacyjnego (w tym przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego)
  c. dodatkowo mogą być przetwarzane dane pozwalające na identyfikacje urządzenia z którego Państwo korzystają na potrzeby stron internetowych i aplikacji mobilnych oferowanych przez Nowa Itaka sp. z o.o., takie jak adres IP i identyfikator MAC
 5. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.:
  a. kontrahentom realizującym usługi na rzecz Nowa Itaka Sp. z o o. na podstawie zawartych umów
  b. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom na rzecz których Nowa Itaka sp, z o.o. przeprowadza konkretny proces rekrutacyjny
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane:
  a. jeśli dane są zebrane w celu realizacji procesu rekrutacji to do zakończenia tego procesu, nie dłużej niż 1 rok od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego
  b. jeśli wyrażono zgodę na przetwarzanie danych celem udziału w przyszłych rekrutacjach to nie dłużej niż 3 lata od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego
  c. ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat od zakończenia rekrutacji, z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego)
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
 8. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją procesu rekrutacyjnego lub w jego trakcie, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą)